Türkiye’nin Millî Mücadele ile ilgili hafızasını yedi bölge başlığı altında yerelden yola çıkarak zenginleştirmeyi amaçlayan “Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” projesi, Milli Mücadele tarihyazımının demokratik, katılımcı, çok sesli ve çok merkezli olarak yeniden ve yerelden yazılması ihtiyacına binaen zamanı genişleterek, mekanı yayarak ve özneleri çoğaltarak bir paradigma değişiminin ilk adımlarını atmayı hedeflemektedir. Proje ile tarihi aşağıdan yukarıya yazma yöntemleri uygulanacak, bu hedef doğrultusunda, herkesin katkı sunabileceği yerel tarih ve sözlü tarihin demokratik, sivil ve katılımcı imkânlarından yararlanarak insanların kendilerini birer parçası olarak hissedebilecekleri bir tarih ve hafıza oluşturulacaktır. İnsanların kendilerini, zaten ait oldukları tarihin ve ortak hafızanın bir parçası olarak hissetmelerine imkân oluşturulmaya çalışılacaktır.
Proje, Türkiye’nin Milli Mücadele ile ilgili hafızasını, 7 bölge başlığında bu bölgelerdeki şehirlerden yola çıkarak hatırlatmayı amaçlamaktadır. Bireyler için hafızanın gördüğü işlevi toplumlar için tarihin gördüğü kabulünden hareketle, şehir şehir Türk toplumunun ortak hafızasına dayanan bir Milli Mücadele belleği oluşturulacak projede bir ulusun tarihinin, yalnızca elitlerin düşünce ve eylemlerinden ibaret olmadığı, bütün toplumsal unsur ve katmanların birlikte yaşadığı ve hatırladığı bir tarih olduğu ortaya konulacaktır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi ortaklığı ile yürütülecek proje neticesinde, “Türkiye 1918-1923 / Milli Mücadele’nin Yerel Tarihleri” üstbaşlığı altında 7 bölgedeki Milli Mücadele yıllarının anlatıldığı, ülkenin Milli Mücadele tarihine katılımcı, kapsayıcı, yeni bir bakış getiren seri bir eser yayınlanacaktır.