Millî Mücadelenin Yerel Bakışlar “Karadeniz” Sempozyumu I Çorum