Prof. Dr. Muzaffer Şeker (Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı)


Prof. Dr. M. Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü)


Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu (Marmara Üniversitesi)


Prof. Dr. Cezmi Eraslan (İstanbul Üniversitesi)


Prof. Dr. Zekeriya Kurşun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)


Prof. Dr. Azmi Özcan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)


Prof. Dr. Haluk Selvi (Sakarya Üniversitesi)


Doç. Dr. Nurten Çetin (Trakya Üniversitesi)


Doç. Dr. Mustafa Göleç (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kavser Şerefoğlu Danış (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)