Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliği ile gerçekleştirilen “Türkiye 1918-1923 Milli Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi”, Türkiye’nin Milli Mücadele ile ilgili hafızasını yerelden hareket ederek, yedi bölge başlığı altında yeniden kurmayı amaçlıyor. Projenin ikinci çalıştayı Millî Mücadele'nin Tarihyazımı: Sorunlar ve Öneriler  12 Mart 2022'de online olarak gerçekleştirildi.  

Çalıştayın tam programını görmek için tıklayınız