TÜBA ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ) “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu” Panorama 25 Aralık Müzesi’nde 22-24 Ekim taraihleri arasında gerçekleştirildi. 29 farklı üniversite, kurum ve bağımsız araştırmacıların yer aldığı iki gün süren bilimsel program 40'ı aşkın bilim insanıyla yürütüldü.

Milli Mücadele tarihyazımını tüm boyutları ve aktörleriyle haritalandırılarak bu süreçteki yerel etmenleri daha vurgulu ve hak ettiği şekilde bilimsel literatüre kazandırmayı amaçlayan Proje kapsamında; şimdiye kadar Milli Mücadele, Mücahede-i Milliye, İstiklal Harbi, Bağımsızlık Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı başlıklarında literatürde çalışılan "Millî Mücadele" döneminin yerel dinamikleri daha kapsamlı açıdan ele alınacak ve nihayetinde bilimsel metinler kitaplaştırılarak dizin halini alacak. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında tamamlanacak Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi, Milli Mücadelenin diğer bölgelerinde belirgin tarihlerde gerçekleştirilecek bilimsel programlarla devam edecek.